Assistents

Alicia (El Farcell, Castellar del Vallès)
Còmic (Tocant La Pera, Sabadell)
Feliu (Teixit de la Terra (Sabadell)
Joan (Coope Candela, Terrassa)
Montse (Remenant les Cireres, Sabadell)
Marc (El Rebost de Terrassa, Terrassa)

Recordatori punts del dia

1) Desplegable de PiC Vallès
2) Dinamització de les comandes conjuntes
3) Proposta de promoció d’un mercat agroecològic
4) Proposta de promoció del voluntariat agrari
5) Dia de repartiment de cistelles al carrer
6) Propera trobada

1) Estat del desplegable i campanya de micromecenatge

– L’edició del desplegable ja està finalitzada. En ajustar els ùltims canvis, Cactus disseny farà arribar, aquesta setmana, el desplegable definitiu.
– Amb la campanya de micromecenatge hem aconseguit 535€. Amb això cobrirem les despeses d’edició però no les d’impressió.
– S’acorda ampliar la data de finalització de la campanya de micromecenatge per tal de fer possible la impressió del desplegable.
– Penjarem la versió digital del desplegable a picvalles.communia.info per a visualitzar i descarregar.
– Crearem un document a picvalles.communia.info per a que cada cooperativa de consum ecològic i/o productor/a pugui sol·licitar un nombre de desplegables a distribuir.

2) Dinamització de les comandes conjuntes

– Acordem utilitzar l’Aplicoop com a software per a facilitar les comandes conjuntes. Cada grup de consum tindrà un usuari propi a l’Aplicoop (responsable Joan Pi).
– Creació d’una nova llista de correu per a la comunicació de les comandes conjuntes. Es farà una crida per als grups interessats a entrar a aquesta llista (responsable Marc M.)
– Funcionament de les comandes conjuntes: quan un grup estigui interessat en adquirir un producte i li convingui i/o tingui ganes d’offerir-ho a altres cooperatives ho comunicarà a la nova llista. Aquest mateix grup liderarà i gestionarà la comanda amb el proveidor com a grup de contacte. El pagament serà gestionat per cada grup de consum (cada grup pagarà al proveedor per separat i es faran factures per separat). El pagament serà per avançat, sino la comanda no prosperarà.
– Hi haurà uns locals de rebuda. Per començar s’ofereixen Remenant les Cireres a Sabadell (dijous de 9h a 21h) i Ateneu Candela a Terrassa (a confirmar). Si algú pot oferir local que contacti a picvalles@moviments.net . Aquests locals demanaran un periode màxim d recollida (a concretar en cada cas).
– Es podran fer comandes tant a productors/es com a majoristes. En aquest sentit es valora la possibilitat de buscar sinèrgies i/o la participació amb la cooperativa Quèviure (hwww.queviure.coop). (Responsable Joan)

3) Proposta de Mercat Agroecològic

– Degut a la falta d’assitència de productors/es a l’assemblea es posposa la proposta de Marcat Agroecològic periòdic.
– Es proposa que la VI Trobada de PiC Vallès sigui una fira/mercat (data a concretar però de cara a febrer-març). Hi tindrien lloc la pròpia assemblea de PiC Vallès, parades de productors/es de la comarca, i activitats, tallers i xerrades diverses. Abans es farà un sondeig a productors/es per a veure com s’acull la proposta. (Responsable Marc M.)
– La fira/mercat, més enllà de tenir un enfoc d’oferta, venda i difusió de la producció ecològica de la comarca, haurià de tenir un alt contingut de reflexió vers el territori, la pagesia, l’autogestió, l’alimentació, la salut, etc.
– S’acorda convocar una reunió preparatòria el dissabte 13 de desembre. Es proposarà a Germinal Vallès acollir aquesta reunió al local de Rubí.

4) Borsa de voluntariat agrari

– Es considera que es necessita més temps per a desenvolupar la proposta. Tot i així la seguim treballant. Interessats contactar amb Hortum o Hort d’en Càndido, ambdós projectes fan crides regulars per a feines a camp (plantar patates, collir olives, cireres, entre d’altres).

5) Dia de repartiment de cistelles al carrer.

– Recordar que és una proposta per a que ls grups i cooperatives de consum acordin un dia/setmana per a fer el repartiment de cistelles ecològiques al carrer. L’objectiu és fer difusió del moviment. La idea es recull d’altres col·lectius de grups i cooperatives que ja ho han fet (València, algunes a Catalunya, País Basc).
– Es posposa la decisió pensant en plantejar-ho de cara a la primavera de 2015.

6) Propera trobada.

– S’establirà la data i lloc de la propera trobada en funció de les decisions a la reunió preparatòria del 13 de desembre i dels sondeig als i les productores per a la fira/mercat.