Producció d’oli i fruita de Castellbisbal (Vallès Occidental).

Web http://lhortdencandido.wordpress.com
Adreça-e: lhortdencandido[at]cooperativaintegral.cat

El projecte forma part de la Cooperativa Integral Catalana.