Formatge ecològic des de Perafita (Osona)

Web http://www.betara.cat
Indústria, 12 (Olost de Lluçanés)
Tel. 93 888 08 52
Adreça-e: info at betara.cat