Fruita, verdura i forn des de Sant Vicenç dels Horts

Web http://canperol.cat
Adreça-e: info at canperol.cat
Tel. 93 396 80 31
Baixada del Camp de Futbol, nau 2B (Sant Vicenç dels Horts)

Producció de verdura, fruita i forn,  i distribució d’altres productes