Pollastre ecològic des de Pinós (Solsonès)

Molí de Bonsfills, s/n -Vallmanya (Pinós)
Tel. 973 473 025 / 627 758 903
Adreça-e: molidebonsfills at centrecat.com